EHTIEren helburuak hondoko hauek dira:

  1. Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko eremuan Telekomunikazio Ingeniaritzaren garapen eta aurrerakuntzan lagundu.
  2. Bere elkartekideen eskubideak korporazioen edo publiko edo pribatu izaerako erakundeen aurrean ordezkatu eta defendatu.
  3. Telekomunikazio Ingeniarien arteko harremanak eta lagunartekotasuna sustatu eta estutu.
  4. Telekomunikazio arloan ariketa librean jarduten direnen garapenerako eta bere eraginkortasuna hobetzeko egokiak diren legezko xedapenak kudeatu.
  5. Teknika honekin erlazionaturik dauden jardueretan, administrazio publikoek eta bestelako erakundeek egiten dituzten galderak aztertu.
  6. Gaur egun jartuden dauden edo etorkizunean eratuko diren nazioko edo atzerriko antzeko erakundeekin harremanak ezarri eta suspertu.
  7. Bere ekargokideei adierazitako xedeak burutzeko beharrezkoak dituzten baliabideak eman, elkarteak aukera duen einean. Ariketa librean jarduten diren profesionalen hezkuntzan ahalegin berezia egingo da.